AFU Logo
Regular result of B. Sc. Ag., Second sem of 2020 batch published on Tuesday, May 30, 2023 Regular result of B. Sc. Ag., Third sem of 2019 batch published on Sunday, May 28, 2023 Partial result of B. Sc. Ag., Third sem of 2017 batch published on Sunday, May 28, 2023 Regular result of B. Sc. Forestry, Sixth sem of 2018 batch published on Friday, May 26, 2023 Partial result of B. Sc. Forestry, Sixth sem of 2017 batch published on Friday, May 26, 2023 Regular result of M. Sc. Fisheries, First sem of 2021 batch published on Friday, May 19, 2023

दोस्रो दीक्षान्त समारोहमा पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना

सूचना

Attachment: View